Kite Ladies Trip

 20018 – Atins e Lenços Maranhenses.

kiteladiestrip_atins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 – Barra Grande / Piaui

kiteladiestrip_BGK_samymarins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 – Praia do Cumbuco/ CE

kiteladiestrip